Comunicare in limba română:

Elemente grafice

 Sunetul ă și literele Ă, ă

„Ulcicuța, căsuța”, de Luiza Vlădescu

– Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării, familie, despre conţinuturi audiate

– Forme ale discursului oral – povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate

– Citirea literelor, silabelor, cuvintelor

– Sunetul ă şi literele Ă, ă

– Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc.

– Asocierea unor litere şi sunete

– Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite

– Desenarea literelor de tipar

– Exersarea poziţiei corecte la scris

– Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris

– Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de poveste)?”

– Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat

– Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat

– Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste audiat

– Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” limba română:

Matematica si explorarea mediului :

Numerele naturale 0-10:

recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare

Numărul 10

Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9

– Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10

– Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen

– Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”

– Numărarea înainte şi înapoi,

– Numărare cu pas dat (exemplu: din 2 în 2), cu suport intuitiv

– Identificarea „vecinilor” unui număr

– Completarea unor serii numerice

– Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10

– Realizarea unor desene având ca tematică locuinţa, camera proprie

– Identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii asupra mediului apropiat

– Realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă colectivă

– Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit criteriu

Dezvoltare personală:

Igiena locuinţei, a sălii de clasă (aranjarea jucăriilor/ cărţilor, utilizarea coşului de gunoi, ştergerea prafului, aerisire)

Igiena locuinței

– Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării regulilor de igienă personală, a locuinţei, a sălii de clasă etc.

– Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală

– Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de igienă personală

– Activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ dezbrăcare, legare a şireturilor, spălare a mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea toaletei, ordonare a hainelor, aranjarea/ împachetarea hainelor în vederea dezvoltării independenţei faţă de adult etc.

Arte vizuale si abilitati practice:

Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din hârtie

Inelul pentru șervețelele de masă

Salata de fructe

Cărticica de bucate

– Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor

– Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite

– Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate

Muzica si miscare:

Cântarea vocală

– cântarea în colectiv

Mişcarea pe muzică:

– liberă; sugerată de textul cântecului

„Ulcicuța, căsuța”