Adunarea cu 1

Fișa literei P (1)

COMUNICARE IN LIMBA ROMÂNĂ

Literele mici şi mari de tipar

Elemente grafice

Sunetul p și literele P, p

„Povestea cireșelor la urechi”, după Lidia Novac

Sunetul p şi literele P, p

– Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc.

– Asocierea unor litere şi sunete

– Desenarea literelor de tipar in caietul cu foaie velina 

– Exersarea poziţiei corecte la scris

– Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris carioca, stilou, pix

– Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de poveste)?”

– Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat

– Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat

– Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste audiat 

Exercitii de ascultare a unui mesaj si de redare in cuvinte proprii 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare

Adunarea cu o unitate

Pământul

Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)

Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare

Apa în natură

– Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10

– Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor

– Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”

– Rezolvarea de exerciţii de adunarea cu o unitate în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/ prin desene

– Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.)

– Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de caracteristicile specifice observate

– Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp

– Identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin adunare

– Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date

 DEZVOLTARE PERSONALĂ

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare: persoane şi caracteristicile acestora – o prietenă/ un prieten

Despre prietenie

Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/ prietenii mei” în care copilul desenează prietenul/ prietenii, activităţile preferate desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi

ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE 

Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din hârtie

Povestea unei picături

Iarna în borcan

– Decolorarea cu pic

– Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: răsucirea, înşiruirea

– Tehnici simple de prelucrare a firului textil: răsucirea